Mikä synkrotroni on?

 

Synkrotroni on rengasmainen hiukkaskiihdytin, joka on erityisesti suunniteltu erittäin voimakkaan valon luomiseen. 

Synkrotronisäteilyä syntyy, kun lähes valon nopeudella liikkuvien elektronien suunta muuttuu magneettikentässä.

Synkrotronisäteilyllä on monia erityisominaisuuksia, jotka tekevät siitä erinomaisen työkalun monenlaiseen tutkimukseen ja teknologiseen tuotantoon. 

Näitä ominaisuuksia ovat:

 • erittäin suuri kirkkaus (brillianssi)
 • säteilyn pulssimainen aikarakenne
 • luonnollinen kollimaatio
 • polarisaatio
 • koherenssi
 • säädettävä aallonpituus ja energia

Synkrotronisäteilyä hyödynnetään monilla eri aloilla, kuten

 • biotieteissä
 • fysiikassa
 • materiaalitieteissä
 • kemiassa
 • geotieteissä
 • ympäristöntutkimuksessa
 • farmasiassa
 • teollisissa sovelluksissa
 • lääketieteellisessä tutkimuksessa ja hoidoissa

Tutkimusmenetelmiin kuuluvat mm.

 • kuvantaminen
 • spektroskopia
 • sironta ja diffraktio

Wikipediassa on suomenkielinen artikkeli synkrotronisäteilystä.